نیروهای اداره اطلاعات شهرستان سیریک در پی تجمعات کامیون داران در مقابل فرمانداری در اعتراض به طرح سیپاد، آنها را از طریق تماس تلفنی تهدید به بازداشت کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، اداره اطلاعات شهرستان #سیریک کامیون داران را تهدید کرد.

کامیون داران سیریک در اعتراض به اجرای طرح سیپاد در سومین روز متوالی مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

نیروهای اداره اطلاعات جهت ایجاد رعب و وحشت و خاتمه اعتراضات، با تماس تلفنی بسیاری از معترضان را تهدید به بازداشت کرده اند.

یکی از کامیون داران سیریک به گزارشگر کمپین گفت: «اعتراضات در سیریک ادامه خواهد داشت و اگر به خاطر حقوق خود بازداشت هم شویم ترسی نداریم و برای حق خود به خیابان و مقابل فرمانداری خواهیم آمد.»

گفتنی است، کامیون داران #بنگلان مملکت بلوچستان جهت همبستگی با کامیون داران #سیریک فراخوان داده و قرار است فردا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کنند.