در روزهای اخیر چندین ترور در خاک پاکستان و چند ترور در خاک ایران و همزمان چند مبادله نیروهای سیاسی در دو سمت صورت گرفته است.

در آخرین اقدام شب گذشته ۶ اسفند ۱۴۰۲ یکی دیگر از فرماندهان جیش العدل به نام «ایوب گهرامزهی» در شهر کراچی پاکستان ترور شد.

دو روز پیش از این ماجرا «اسماعیل شه بخش» از دیگر فرماندهان جیش العدل به همراه همراهش در ماشکید بلوچستان شرقی ترور شد که به گفته رسانه های محلی نامبرده با وجود جراحات وارده زنده و تحت مداواست.

همزمان رصد بلوچستان دریافته که «شعیب احمد مگسی» با نام مستعار «سفیان و ابوسفیان» اهل خضدار بلوچستان شرقی که پیشتر با گروه انصار الفرقان علیه ایران کار میکرد نیز در یک تبادل به حکومت ایران سپرده شده است.

از سوی دیگر ایران اعلام کرده که دو تن از اعضای سپاه صحابه پاکستان را بازداشت کرده که طبق تحقیقات تیم رصد این افراد به نام «اکرم لاهوری» و «محمد ابرار» پس از بازداشت به حکومت ایران تحویل داده شدند.

همزمان در سمت ایران تعدادی از مخالفان پس از بازداشت یا ترور یا به حکومت ایران سپرده شدند که از معروفترینهای آنها «گلزار امام» از رهبران مطرح گروه های مسلح بلوچستان شرقی بوده است.

همزمان تعدادی از نیروهای «سرمچار» در خاک بلوچستان شرقی -ایران ترور شده اند.

افزایش چشمگیر این وقایع عمدتا پس از حملات موشکی تهران و اسلام آباد در حال اتفاق افتادن هستند که باعث ترافیک بالای دیدارها و توافقات امنیتی بین دو کشور شد.

این مساله باعث شده که فعالان بلوچ بار دیگر تاکید کنند که نمیشود به تهران و اسلام آباد در مسیر مبارزه به عنوان پشتیبان اعتماد کرد و احزاب و‌گروه های احتمالی دو سوی که از این حکومتها یاری می طلبند باید در برنامه های حمایت طلبی خود تجدید نظر كنند.