شهروندان خاش ادعاهای مسئولین مبنی بر توزیع واکسن آنفلوانزا را رد کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان #خاش در حالی از توزیع واکسن آنفلوانزا در این شهرستان خبر داده که شهروندان آن به شدت آن را رد کرده و ادعاهای مسئولین را مورد انتقاد قرار دادند.

دکتر رضا کرد در مورد توزیع واکسن آنفلوانزا گفته است: “با توجه به تخصیص سهمیه‌ای و تدریجی واکسن آنفلوآنزا در دانشگاه های علوم پزشکی در شهرستان #خاش، ۸۸ درصد از گروه‌های مشمول مرحله نخست، واکسن آنفلوآنزا دریافت نموده اند.”

این در حالیست که شهروندان این ادعا را رد کرده و گفتند: “بسیاری از بیماران و افراد پر خطر تاکنون واکسن آنفلوانزا را دریافت نکرده و در شرایط بسیار بدی قرار دارند.”

این شهروند افزود: “مسئولین از مکان و زمان توزیع به مردم اطلاع رسانی کنند که در کجا این واکسن توزیع می شود تا افراد نیازمند به آن بتوانند آن را تهیه کنند.”

شیوع آنفلوانزا در فصل پاییز در کنار کرونا ویروس باعث نگرانی بیش از پیش شهروندان شده است.