فعالان بلوچ در اعتراض به افزایش اعدام ها و نقض حقوق بشر در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی، فراخوان به توفان توییتری داده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، فعالان بلوچ در اعتراض به افزایش اعدام ها در بلوچستان توسط حکومت جمهوری اسلامی و عدم وجود دادگاه صالح در بلوچستان، فراخوان به توفان توییتری داده اند.

این توفان توییتری در اعتراض به اعدام ها در بلوچستان، شب یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۰۰ به وقت جغرافیای ایران برگزار می‌شود.

فعالین بلوچ دو هشتگ بلوچی و انگلیسی با عنوان #بلوچانپاهومدیت #StopBalochExecution را در این توفان معرفی کرده اند.

فعالین بلوچ از تمام شهروندان بلوچ و سایر ملل تحت ستم جغرافیای ایران تقاضای شرکت در توفان توییتری در اعتراض به اعدام ها در بلوچستان کرده اند.