فعالین مدنی و سیاسی بلوچ در اعتراض به گروگان گرفتن زنان بلوچ توسط جمهوری اسلامی، فراخوان به توفان توییتری دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، فعالین مدنی و سیاسی بلوچ در اعتراض به گروگان گرفتن زنان بلوچ توسط جمهوری اسلامی، فراخوان به توفان توییتری دادند.

«رحمیه کرد تمیم» یکی از سومین زنانی است که جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن همسرش او را به گروگان گرفته است.

همسر این زن بلوچ “امیرحمزه رئیسی” از مخالفان نظام به شمار می رود که در خارج از کشور حضور دارد.

ماموران اداره اطلاعات #دزاپ در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹ به منزل مسکونی خانم «کرد تمیم» بلوچ یورش برده و او را با خود بردند.

این زن بلوچ پس از بازداشت به مدت ۲۴ ساعت در قرنطینه اطلاعات #دزاپ بوده و پس از آن به بند زنان زندان منتقل شده است.

این در حالیست که نامبرده یک کودک ۵ ماهه نیز دارد که در بدو تولد قلب او سوراخ است و در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر میبرد.

فعالین مدنی و سیاسی بلوچ در اعتراض به گروگان گرفتن زنان بلوچ توسط جمهوری اسلامی با هشتگ

StopHostagingBalochWomen

فراخوان برای توفان توییتری دادند.

این توفان توییتری امروز پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۹ از ساعت ۲۰ به وقت دزاپ آغاز خواهد شد.

فعالین مدنی و سیاسی بلوچ از تمام آزاد اندیشان و اقشار جامعه خواستند تا با شرکت در این توفان توییتری بار دیگر اعتراض خود را نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی بر علیه ملت بلوچ فریاد بزنند.