ماموران هنگ مرزی با توقیف خودروهای سوخت بران، از آنها برای گشت زنی استفاده می کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، ماموران هنگ مرزی #مورتان و #هُنگ بخش #پارود شهرستان #راسک، خودروهای سوخت بران را توقیف و مصادره کرده و برای گشت زنی با لباس شخصی از آنها استفاده می کنند.

ماموران هنگ مرزی با خودروی سوخت بران و لباس شخصی برای عدم شناسایی شدن، از خودروی سوخت بران استفاده می کنند.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”ماموران هنگ مرزی با استفاده از موقعیت شغلی خود، خودروهای سوخت بران را توقیف و از آنها اخاذی و استفاده می کنند.“

این منبع در ادامه گفت: ”ماموران هنگ مرزی با لباس شخصی و خودروهای سوخت بران که توقیف کردند اقدام به گشت زنی می کنند تا سوخت بران نتوانند آنها را شناسایی کنند.“

این منبع افزود: ”عدم شناسایی ماموران هنگ مرزی توسط سوخت بران، باعث اخاذی ماموران از آنها شده و به آنها اجازه خرید و فروش و جابجایی یک گالن بیست لیتری بنزین نیز داده نمی شود.“

اخاذی و سوء استفاده ماموران هنگ مرزی و اطلاعات از موقعیت شغلی خود در بلوچستان و بویژه نقاط صفر مرزی شهروندان و سوخت بران بلوچ را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.