افراد مسلح در شهرستان سرباز به سمت یک شهروند بلوچ تیراندازی کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، شامگاه پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، افراد مسلح به سمت خودروی یک شهروند بلوچ در شهرستان سرباز تیراندازی کردند.

هویت راننده خودرو “یحیی بزرگزاده” اهل روستای #دپکور عنوان شده است.

گفته می شود افراد مسلح حدفاصل روستای #کجوم به سمت خودروی یحیی تیراندازی کرده اند.

در اثر این تیراندازی، خودروی یحیی از مسیر منحرف و با کوه برخورد کرده است.

از وضعیت جسمانی نامبرده اطلاعی در دسترس نیست اما گزارش ها حاکی است که به بیمارستان #خاتم #پهره منتقل شده است.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، توزیع و پخش سلاح توسط سپاه پاسداران و ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم بلوچ باعث افزایش درگیری ها و قتل و کشتار در بلوچستان شده است.