پرسنل جایگاه سوخت هامون اقدام به ثبت پلاک خودروها برای جلوگیری استفاده از کارت‌های سوخت خوددوهای دیگر کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱، پرسنل جایگاه سوخت هامون اقدام به ثبت پلاک خودروهای شهروندان کردند.

گفته می‌شود، طی افزایش قیمت نرخ بنزین و سهمیه بندی آن، حکومت برنامه‌هایی در بسیاری از شهرهای بلوچستان برای جلوگیری از فروش و قاچاق سوخت در دست اجرا دارد؛ از جمله ممنوعیت استفاده از کارت سوخت شهروندان سایر شهرهای جغرافیای ایران در جایگاه‌های سوخت در سراسر بلوچستان‌وسیستان که در صورت استفاده از آنها کدینگ خواهند شد.

بر اساس این گزارش، در جایگاه سوخت تامین اجتماعی شهرستان هامون پرسنل این جایگاه اقدام به ثبت شماره پلاک خودروهای شهروندان کردند که در صورت استفاده کارت سوخت دیگر، هم کارت سوخت صاحب شماره پلاک و هم کارت سوختی که مورد استفاده قرار گرفته شده، باطل می شود.

یک منبع مطلع به گزارشگر رصد گفت: “شب گذشته که برای سوختگیری به جایگاه سوخت شهرستان #هامون مراجعه کرده بودم در درب ورودی جایگاه یکی از اعضای پرسنل جایگاه سوخت اقدام به ثبت شماره پلاک خودروها برای جلوگیری استفاده از کارت سوخت دیگر کرده است.

در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی و افزایش بالای ۸۰ درصدی سرانه بیکاری در این استان و روی آوردن بیشتر شهروندان بلوچ به سوختبری، حکومت ایران تلاش دارد با سهمیه بنزین و کدینگ کردن کارت های سوخت سایر استان ها در شهرهای بلوچستان و سیستان و همچنین در صورت استفاده کارت سوخت یک بلوچ توسط بلوچ دیگر مانع از این کسب و کار شوند و دولت و سپاه که خود مافیای قاچاق مواد مخدر و فروش سوخت در مرزهای بلوچستان هستند سود حاصل از این کار همچنان به جیب سپاه و دولت برود و بلوچ‌ها در زیر فشارهای اقتصادی نتوانند کمر راست بکنند و فقر همچنان در بلوچستان افزایش یابد.