عدم تحقق وعده ها و بی تفاوتی مسئولین در بلوچستان و سیستان جان شهروندان را تهدید می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، مسیر مواصلاتی شهرستان #گنداوک به #گیه که بارها توسط مسئولین وعده ی ساخت و توسعه ی آن داده شده، با وجود تصادف های مرگبار و خونین تاکنون اقدامی انجام نشده است.

این جاده که یکی از مسیرهای مواصلاتی است به دلیل عدم استاندارد بودن آن جان صدها تن را گرفته است.

تصادفی که امشب ۱۱ آبان ماه رخ داده و جان هفت شهروند بلوچ را گرفت، یکی از دلایل ناکارآمدی و بی تفاوتی مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به جان و سلامت شهروندان است.

یکی از شهروندان این منطقه گفت: “مسیر مواصلاتی #گنداوک به #گیه با غیراستاندرد بودن آن و با وجود تردد زیاد خودروهای عبوری، آسفالت آن در حد یک جاده روستایی است که بسیاری از مردم را به کام مرگ کشانده و زخمی کرده است.”

شهروندان این منطقه خواستار رسیدگی، پیگیری هر چه سریع تر و ترمیم و بازسازی این مسیر مواصلاتی هستند.