دو روحانی بلوچ اهل استان گلستان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن
بخاری جان خود را از دست دادند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، دو روحانی بلوچ اهل رضاآباد استان گلستان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن
بخاری جان خود را از دست دادند.

هویت این دو روحانی بلوچ که برادر هم بودند “مولوی محمد و مولوی مصطفی براهویی” فرزند ملا محمد اهل رضا آباد استان گلستان عنوان شده است.

گفته می شود این دو روحانی بلوچ به دلیل نشت گاز مونوکسید کربن بخاری جان خود را از دست داده اند.

براساس این گزارش، این دو روحانی بلوچ از دانش آموختگان دارالعلوم فاروقیه اهل سنت گالیکش بوده اند.