https://youtube.com/shorts/XAiW6dX__JY

در اثر برخورد یک دستگاه خودرو با یک نفر شتر سرگردان در دوراهی سورگلم شهرستان بنگلان، دو شهروند بلوچ جان باختند.

به گزارش رصد بلوچستان، امشب ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، در اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک نفر شتر سرگردان، دو تن از سرنشینان خودرو جان باختند.

این خودرو پس از برخورد با یک نفر شتر سرگردان واژگون و دچار حریق شده است که سرنشینان آن به دلیل شدت جراحات و عدم توان در خروج از خودرو در آتش سوخته اند.

هویت یکی از سرنشینان این خودرو “اسماعیل رفیع زاده” معروف به عیسی اهل روستای #آغوشک محرز شده است. از هویت سرنشین دیگر و تعداد دقیق سرنشینان خودرو اطلاعی در دسترس نیست.

این تصادف در محور #بنگلان به #چابهار در دوراهی #سورگلم رخ داده است.

عدم نصب شب نما بر روی شترهای سرگردان توسط جمهوری اسلامی در محور بنگلان به چابهار سالانه باعث تصادفات بیشمار جاده ای می شود.

بسیاری از شهروندان در این مسیر در اثر تصادف با شترهای سرگردان کشته، و یا قطع نخاع شده اند.

با توجه به پیگیری های مکرر برای ساماندهی و نصب شب نما بر روی شترها، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در دستور کار نداشته است.