مدیر گمرک میلک بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جان خود را از دست داد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۱ آبان ماه ۹۹، داوود میری مدیر گمرک مرزی #میلک، بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان شهرستان #دزاپ درگذشت.

پنهانکاری و عدم مدیریت مناسب در مهار و کنترل ویروس کرونا توسط جمهوری اسلامی دامن مسئولین آن را نیز گرفته است.

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا تاکنون هیچگونه محدودیتی به اجرا در نیامده که باعث نگرانی شهروندان شده است.