روز جاری سوم اسفند ماه ۱۴۰۲، یک سوخت بر بلوچ در بیمارستان امام علی چابهار پس از دو روز جراحت جان خود را از دست داد.

هویت این سوخت بر بلوچ “اسلام بلوچ” ۱۹ ساله فرزند غفور، اهل دشتیاری عنوان شده است.

نبود شغل مناسب و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی باعث شده تا جوانان بلوچ به کار سوختبری روی بیاوردند و سالیانه صدها سوختبر با تیر اندازی نیروهای نظامی یا تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.