حکومت جمهوری اسلامی با بهانه های مختلف به دنبال افزایش فشار به عموم مردم بلوچ برای جلوگیری از سوختبری توسط مردم بومی است و دادن کنترل قاچاق و پخش سوخت به سپاه است.

در آخرین اقدام مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان اعلام کرده که در تنها در این شهر ۲۰۰۰ کارت سوخت دیگر متعلق به بلوچها را باطل کرده است.