دختر روشندل و تحصیلکرده بلوچ در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به جمع آوری زباله ها از کنار دریای بلوچستان کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، خانم «سیما رئیسی»، دختر روشندل و تحصیلکرده بلوچ چابهاری در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به جمع آوری پلاستیک و زباله های های کنار دریای بلوچستان کرد.

خانم سیما رئیسی در این باره می گوید: «بعضی‌ها من را آشغال جمع‌کن صدا می‌زنند اما ناراحت نمی‌شوم؛ بسیاری از مردم مسئله زباله‌های شهری را گردن کم‌کاری شهرداری در گذاشتن سطل‌زباله می‌اندازند و بدتر از آن، بعضی‌ها آشغال می‌ریزند و می‌گویند جمع‌کردن زباله ها وظیفه پاکبان‌ها و کارگران شهرداری است اما همگی وظیفه خودشان در نریختن زباله را فراموش کرده‌اند و این کار را برای خودشان کسر شان می‌دانند.»

خانم رئیسی می گوید: «معمولا وقتی مشغول پاک سازی طبیعت هستم، برخی‌ها با حرف‌های‌شان مسخره‌ام می‌کنند و کسر شان‌شان است کنار ما بایستند! در بعضی جاها نگاه همچنان این است که چنین کاری وظیفه ما نیست، حتی تحصیل کرده‌ها این را می‌گویند.من تا آن‌جا که توانستم افراد را مخصوصا تحصیل کرده‌ها را قانع کردم.»

وی در ادامه تصریح کرده، «مخالفت‌ها با این کارم از مردم عادی گرفته تا همسایه‌ها و حتی در خانواده خودم هم بوده است.تا مدتی هم به عنوان  آشغال جمع کن معروف بودم! گاهی وقت‌ها که بیرون می‌رفتم، می‌گفتند سیما بیا آشغال‌ها را تو جمع کن اما ناراحت نمی شدم چون هدفم را دوست داشتم.»