مقامات نظامی و دولتی جمهوری اسلامی در چابهار، سواحل را تصرف کردند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، با فساد سیستماتیک و فزاینده ای که در جمهوری اسلامی وجود دارد، مقامات نظامی و امنیتی در بلوچستان با استفاده از نفوذ و قدرت خود بسیاری از زمین ها بویژه ساحلی را در چابهار به تصرف خود در آوردند.

تصرف زمین های سواحل بلوچستان در حالی صورت گرفته که مردم بلوچ از نعمت دریا و ساحل آن محروم هستند.

با توجه به اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، سواحل متعلق به عموم هستند، اما در سایه مدیریت جمهوری اسلامی و با فسادی که در سیستم آن وجود دارد سواحل بلوچستان به تصرف افرادی خاص درآمدند.

سپاه پاسداران با همکاری شهرداری زمین قبرستان قدیم چابهار، بسیاری از پارک ها و زمین های متعلق به مردم بلوچ که از آبا و اجداد به آنها رسیده را نیز مصادره کرده است.

با توجه به رسانه ای شدن این موضوع، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات بومی نیز با سکوت خود و عدم پیگیری زمینه برای اقدامات بیشتر توسط عوامل غیربومی جمهوری اسلامی را باز گذاشته و چراغ سبز نشان داده اند.

بی تفاوتی نمایندگان و دیگر مسئولان بومی انتقاد و گلایه شهروندان بلوچ را به همراه داشته است.