شورای نگهبان بعد از سخنان امروز علی خامنه‌ای در بیانیه ای خبر داده که گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است.

به گزارش رصد بلوچستان، شورای نگهبان، امروز جمعه با انتشار بیانیه ای در پاسخ به سخنان علی خامنه ای اعلام کرد: «در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است.»

در گزارش آواتودی آمده که علی خامنه‌ای، امروز جمعه ۱۴ خرداد ماه در یک سخنرانی عمومی با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: “در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد» و از «دستگاه‌های مسئول» خواست که «جبران» و «اعاده حیثیت» کنند.”

شورای نگهبان در بیانیه منتشر شده با اشاره به نقش «فضای مجازی و برخی رسانه‌ها» در گزارش های نادرست در مورد برخی داوطلبان و بستگان آنها عنوان کرده است که با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا، صلاحیت کاندیداها بر اساس مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته است.