مقامات جمهوری اسلامی از تایید صلاحیت شدن ۷۹ درصد داوطلبان انتخابات شورای شهر در بلوچستان خبر دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در راستای داغ شدن تنور انتخابات در بلوچستان، در اقدامی بی سابقه ۷۹ درصد از داوطلبان انتخابات شورای شهر در بلوچستان را تایید صلاحیت کرده است.

گزارش ها از بلوچستان حاکی است، جمهوری اسلامی از هر فامیل و طایفه ای یک شهروند را جهت کاندید شدن در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده است تا با این کار بتواند باعث رقابت در انتخابات شود.

بنابر اعلام منابع مطلع، جمهوری اسلامی جهت مشارکت شهروندان در انتخابات، نامزدهای انتخاباتی را تفکیک کرده و از هر طایفه یک نامزد را جهت مشارکت شهروندان در انتخابات مشخص کرده است.

فعالین بلوچ معتقدند، جمهوری اسلامی جهت مشروعیت بخشیدن به خود از هیچگونه اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، همانگونه که جهت داغ شدن تنور انتخابات در اقدامی بی سابقه ۷۹ درصد داوطلبان را تایید صلاحیت کرده است.

این در حالیست که اطلاع رسانی در رابطه با تحریم و بایکوت انتخابات توسط شهروندان بلوچ نسبت به دوره های گذشته رشد چشمگیری داشته است، از این رو جمهوری اسلامی احساس ترس کرده و بسیاری از داوطلبان را که در دوره های گذشته رد شده بودند را نیز تایید کرده است.

ملت بلوچ بر این باور رسیده اند که نماینده مجلس، شورای شهر و روستا، رئیس جمهور، و هیچ کس دیگر برای مردم کاری انجام نخواهد داد و اگر هم بخواهد کاری انجام دهد جمهوری اسلامی به آنها اجازه نمی دهد.

فعالین بلوچ گفتند: «مشارکت و رای هر شهروند بلوچ در انتخابات مساوی است با شریک جرم شدن با هر تیری که توسط جمهوری اسلامی به قلب فرزندان سرزمین اصابت می کند. و همچنین رای هر نفر برابر است با تایید جنایت و ظلم های جمهوری اسلامی بر ملت های تحت ستم جغرافیای ایران.»

جمهوری اسلامی به این باور رسیده که روزهای پایانی خود را سپری می کند و می داند که عدم شرکت شهروندان در انتخابات یعنی پایان مشروعیت جمهوری اسلامی و برداشتن گام های آخر برای سقوط حکومت علی خامنه ای است.