با نایاب شدن مرغ در بنگلان مملکت بلوچستان، قیمت آن سیر صعودی به خود گرفته و در حال افزایش است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم توان در مدیریت مملکت موجب کمبود و نایاب شدن کالاهای اساسی در جغرافیای ایران بویژه در مملکت بلوچستان شده است.

کمبود و نایاب شدن کالاهای اساسی که شهروندان روزانه به آن نیاز دارند باعث افزایش قیمت آنها شده است.

مرغ یکی از کالاهایی است که حدود دو ماه از کمبود و افزایش قیمت آن می گذرد و جمهوری اسلامی تاکنون موفق نشده تا آن را به قیمت ثابت و روال سابق باز گرداند.

بنابر اعلام منابع مطلع از #بنگلان مملکت بلوچستان، قیمت هر کیلو مرغ منجمد در این شهرستان به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است که به سختی می توان آن را به دلیل کمبود پیدا و خریداری کرد.

به گفته این منبع، مرغ زنده در این شهرستان به یک رویا تبدیل شده و مدیریت مملکت از دستان جمهوری اسلامی خارج شده است.

ملت های جغرافیای ایران با حکومت جمهوری اسلامی در وضعیت بغرنج و نابسامانی قرار دارند و با این حکومت و ایدئولوژی آن هر روز بر مشکلات آنها افزوده می شود.