سوء مدیریت مسئولین باعث ایجاد صف های طولانی در مرکز شهرستان سرباز شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، دو روز است که در #کلات مرکز شهرستان #سرباز، جمهوری اسلامی در حال توزیع اقلام طرح تنظیم بازار بدون رعایت پروتکل های بهداشتی است.

این صف ها و ازدحام و شلوغی در حالی ایجاد شده که هیچ گونه پروتکل بهداشتی در راستای مقابله با ویروس کرونا در مقابل این اماکن انجام نشده است.

این در حالیست که مسئولین جمهوری اسلامی شهروندان را به رعایت پروتکل ها سفارش می کنند، عدم مدیریت مناسب باعث شده مردم در شلوغی ها و تجمعات حضور داشته باشند.

یکی از شهروندان شهر #کلات ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین بهداشت در این مورد گفت: ”رئیس بهداشت محیط مرکز بهداشت سرباز با همکاری نیروهای نظامی که در راستای مقابله با کرونا روزانه کاسبکاران را تحت فشار قرار میدهد و بسیاری از مغازه ها را پلمب کرده، چرا چشم و گوش بسته در این مورد اقدامی انجام نمیدهد.“

این شهروند افزود: ”یکی از عوامل شیوع گسترده کرونا در شهرهای بلوچستان، تناقض های مسئولین و عدم برخورد قاطع با افراد پرنفوذ است.“

لازم به ذکر است، مسئولین جمهوری اسلامی بسیاری از اصناف را به بهانه عدم رعایت پروتکل ها در بلوچستان پلمب کردند.