امام جمعه موقت راسک نسبت به اهانت های صورت گرفته توسط امام جمعه اهل تشیع نصرآباد به مولانا عبدالحمید واکنش نشان داد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱ بهمن ماه ۹۹، حافظ عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راسک نسبت به اهانت های صورت گرفته به مولانا عبدالحمید توسط مجتبی عزیزی امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد واکنش نشان داد و خواستار اخراج او از سمتش شد.

حافظ نقشبندی در خطبه های نماز جمعه امروز، ضمن محکوم کردن سخنان مجتبی عزیزی علیه مولانا عبدالحمید گفته، «همه اهل سنت خواستار عزل امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد از منصب امامت جمعه هستند.»

امام جمعه موقت راسک سخنان مجتبی عزیزی را از روی عناد و تفرقه و از نبود علم و درایت او عنوان کرده و آنها را راهی برای باز کردن مسیر افراطی ها و تندروها دانسته است.

همچنین وی به نامه مولانا عبدالحمید به علی خامنه ای اشاره کرده و گفته، «میلیون ها اهل سنت منتظر پاسخ نامه علی خامنه ای به مولانا عبدالحمید بودند، اما تاکنون به نامه پاسخ داده نشده است.»

حافظ نقشبندی افزوده، «افرادی چون مجتبی عزیزی با سخنان نسنجیده آتش بیار معرکه و باعث به پا کردن جنگ های مذهبی هستند که امکان دارد مملکتی را به تباهی بکشانند، مسئولین در این راستا در برخورد با اینچنین افرادی کوتاهی نکنند و مسئولیت پذیر باشند.»

حافظ عبدالغفار نقشبندی در پایان نیز مجددا خواستار عزل امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد از منصب امامت شده و آن را خواسته میلیون ها اهل سنت جغرافیای ایران عنوان کرده است.