جمهوری اسلامی دوباره با حذف بومی گزینی در استخدام های بلوچستان، نه بزرگ عدم بکارگیری نیروهای بلوچ را در ارگانهای دولتی نشان داد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در گزینش های اخیر بر خلاف مصوبه سازمان امور اداری استخدامی، عمده نیروهای کارآمد بومی برای آموزش و پرورش را حذف و نیروهای غیربومی دیگری را جایگزین کرده که هنوز به منطقه نیامده به دنبال انتقالی هستند که این کار هم باعث کمبود دوباره معلم در بلوچستان و هم ظلم به نخبگان بلوچی خواهد شد که از آنها بکارگیری و استخدام نمی شود.

دانش آموزان بلوچستان سال هاست که از کمبود معلم رنج می برند، به طوری که برای جبران این کمبود از معلمان حق التدریس، سرباز معلمان و خرید خدمت ها استفاده شده است.

اما با این وجود کیفیت آموزش در بلوچستان همچنان دور از شاخص های کشوری است و نشان می دهد معلمان حق التدریس، سرباز معلمان و خرید خدمت ها انگیزه کافی برای افزایش بازدهی در کلاس های درس را ندارند.

در سال های اخیر با ساماندهی جذب نیروی انسانی از طریق آزمون های استخدامی، هر سال تعداد زیادی سهمیه برای جذب معلم در نقاط مختلف استان به ویژه جنوب بلوچستان در نظر گرفته شده، با این وجود این خطه از جغرافیای ایران کماکان دچار کمبود معلم در پایه ها و رشته های مختلف تحصیلی است.

بسیاری از نیروهایی که در گذشته به عنوان معلم در شهرهای مختلف استان حضور داشتند پس از گذشت یکی دو سال از استخدام تقاضای انتقال به شهرهای دیگر را داشتند و همین امر سبب شده تا جنوب استان معلم کافی نداشته باشد.

بر این اساس استفاده از بومی گزینی برای جذب نیروهای بومی در یک شهرستان مدنظر قرار گرفت، این پیشنهاد اگرچه می توانست نیاز جنوب بلوچستان به معلم و نیروی رسمی را تا حدودی رفع کند، اما باز هم به درستی مورد استفاده قرار نگرفت.

سال گذشته برخی از معلمانی که به تازگی جذب بدنه آموزش و پرورش شده بودند بومی شهرستان و حتی بومی بلوچستان نبودند، برخی از آن ها بومی استان های همجوار مانند خراسان جنوبی بودند که این امر نشان از عدم ماندگاری معلم در این استان و شهرستان محل خدمت را می داد.

امسال هم بر اساس شنیده ها به نظر می رسد نیروهای جدیدی که جذب آموزش و پرورش شده اند بومی استان و یا شهرستان های محل خدمت در بلوچستان نیستند و همین امر جبران کمبود معلم در این استان را با چالش روبه رو کرده است.

در این میان بسیاری از فرزندان بلوچ این خطه که با نمرات بالا در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، رد شده و افراد دیگری جایگزین آن ها شده اند که جوانان این منطقه را از به دست آوردن شغل ناامید کرده است.