مسئولین فروشگاه اتکا سراوان، نام بلوچستان را از رسیدهای کارتخوان خود حذف کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران جهت آماده کردن اذهان عمومی در راستای حذف کامل نام بلوچستان، گام های ابتدایی را برداشته اند.

فروشگاه های سراسری اتکا که متعلق به کادر نیروهای مسلح هستند و یکی از شعبه های آن در #سراوان دایر شده، مسئولین این شعبه از فروشگاه اتکا نام «بلوچستان» را از رسیدهای کارتخوان خود حذف کرده اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که پیشتر مسئولین جمهوری اسلامی در قبض های آب و برق، رسید بارنامه ها و در دیگر ادارات، نام بلوچستان را حذف کرده و تنها به سیستان اشاره کرده اند.

این در حالیست که سیستان یک منطقه کوچک در شمال استان و جزیی از سرزمین بلوچستان است.

جمهوری اسلامی قصد دارد برای از بین بردن هویت ملی و فرهنگی ملت بلوچ، با حذف نام بلوچستان، نسل های آینده ملت بلوچ را از گذشته تاریخی شان دور نگهدارد.