حزب بلوچستانء راجی تپاکی در بیانیه ای از اعتراضات کارگران منوجان مملکت بلوچستان حمایت کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حزب بلوچستانء راجی تپاکی در بیانیه ای حمایت خود از کارگران #منوجان مملکت بلوچستان را اعلام کرد.
 
در بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی آمده، کارگران معدن کرومیت آسمینون منوجان در غربی ترین منطقه بلوچستان برای چهارمین روز متوالی در حال اعتصاب و اعتراض به عدم پرداخت حقوق و اخراج همکاران و فشار مضاعف بر طبقه کارگر جامعه هستند که هیچ راه ارتزاقی جز حقوق کارگری در معدن کرومیت در منطقه ندارند.

ادامه این بیانیه آمده است: «مردم بلوچ #منوجان و حتی از #کهنوچ نیز فعالان اجتماعی و مدنی با حضور در این منطقه پشتیبانی خود را از اعتراضات و مطالبات به حق کارگران اعلام کرده اند.»

حزب بلوچستان راجی تپاکی در بیانیه خود افزوده است: «این حرکت حق طلبانه یک “نه” بزرگ به اجحافات و زورگویی های ۴۲ ساله رژیم ولی فقیه به ملت بلوچ است که معضل بیکاری و نابسامانی وضعیت معیشتی مردم از آن جمله هستند.»

در این بیانیه ذکر شده که رژیم استعمارگر ولی فقیه که در حال چپاول و غارت معادن و منابع بلوچستان است، حتی از استخدام مردم منطقه جلوگیری کرده و کارگران بلوچ را به بیگاری گرفته، بدون دادن سنوات، عیدانه و ‌مزایا و بیمه کار مورد استثمار قرار داده و معترضان را اخراج میکند.

حزب «بلوچستان راجی تپاکی» در پایان این بیانیه ضمن حمایت از اعتصاب کارگران معدن  آسمینون و اعتراضات به حق مردم منوجان خواستار همراهی مردم دیگر مناطق با کارگران منوجانی و دفاع از حقوق آنها شده است.