امروز ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران لباس شخصی در محور نهبندان جلوی خودروی جوان بلوچ خارک انداخته اند که باعث واژگونی و آتش گرفتن خودرو شده است.

در این واژگونی خودرو، جوان بلوچ به نام «افشین خواجه محمودی» ۲۹ ساله، متاهل، دارای دو فرزند اهل و ساکن زابل جان خود را از دست داده است.