اهالی روستای کلسکان شهرستان چابهار به دلیل افت شدید ولتاژ برق در مضیقه قرار دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، روستای #کلسکان از توابع بخش مرکزی شهرستان #چابهار با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ خانوار فاقد برق رسانی و شبکه مناسب است که اهالی آن را در مضیقه قرار داده است.

۲۰ سال از زمان برق رسانی به این روستا می گذرد و با وجود افزایش جمعیت و افزایش مساحت آن، تاکنون هیچ توسعه ای در شبکه برق آن رخ نداده است.

برق این روستا از زمان بهره برداری تاکنون تنها دو دستگاه ترانس برق بوده که هم اکنون به دلیل جمعیت آن، باعث افت شدید ولتاژ و نوسانات برق شده است.

در فصل تابستان نیمی از جمعیت این روستا به دلیل افت ولتاژ مجبورند وسایل برقی خود را خاموش کنند یا آنها را از دست بدهند.

با وجود پیگیری های مکرر مردمی به مسئولین مربوطه و شهرستان نیز تاکنون اقدامی انجام نشده که گلایه و انتقاد شهروندان را از حکومت جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.