اختصاصی رصد بلوچستان: گزارشها از منابع محلی در سراوان حاکی است که نیروهای سپاه به سمت برخی از معترضان تیراندازی کردند.

طبق گزارش، هم اکنون‌جو شهر امنیتی است، و دلیل آن تجمعات پراکنده در مکان های مختلف است.

طبق این اخبار در منطقه خیابان نبوت سراوان ساعت ۱۱ شب، نیروهای سپاه شلیک کردند، مشخص نشده به مردم یا شلیک هوایی اما شرایط کاملا نظامی توصیف شده است.

همچنین طبق اخبار تعداد زیادی از شهروندان بلوچ‌ معترض توسط نیروهای آگاهی و سپاه بازداشت شدند.

خانواده ها عصر امروز در مقابل پایگاه سپاه و آگاهی برای خبر گرفتنداز فرزندانشان تجمع کردند.

گفتنی است شماری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که هویت سه تن از آنها که یک کودک نیز در بین آنهاست محرز شده است.
جزییات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.