اختصاصی رصد بلوچستان/ سپاه پاسداران از ترس اطلاع رسانی اعتصاب و اعتراضات سراسری در بلوچستان، از شب گذشته اینترنت شهرستان سرباز و راسک را قطع کرده است.

با وجود قطعی و اختلال در اینترنت شهرهای بلوچستان، اعتصابات و اعتراضات همچنان در حال گسترش است.

قیام مردم سراوان باعث شده شهرهای دیگر جغرافیای ایران نیز اعتراضات را گسترش دهند.

در همین راستا قرار است در همه شهرهای جغرافیای ایران از ساعت ۱۸ امروز ۶ اسفند ماه ۹۹، مردم در خیابان ها تجمع کنند.

هیچ قدرت و حکومتی در برابر اراده مردم توان مقابله را ندارد چنانچه مردم غیور سراوان آن را به اثبات رسانیده و فرمانداری این شهرستان را با دستان خالی تسخیر کردند.
لینک کانال تلگرامی:
https://t.me/rasadbalochistan/9966
اینستاگرام:
https://instagram.com/rasadbalochistan?igshid=hrpx63e71j6w