خدمت رسانی ضعیف در آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا بنگلان مملکت بلوچستان گلایه و انتقاد شهروندان را به همراه داشته است.

به گزارش رصد بلوچستان، سوء مدیریت و عدم خدمت رسانی به بیماران در آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا #بنگلان مملکت بلوچستان گلایه و انتقاد شدید شهروندان بلوچ را به همراه داشته است.

گفته می شود پرسنل آزمایشگاه بیمارستان #بنگلان در روز تنها به ۳۰ بیمار خدمت رسانی می کنند و از انجام کارهای درمانی دیگر مراجعه کنندگان خودداری می کنند.

همچنین پرسنل آزمایشگاه در زمان اداری حاضر نمی شوند و این اقدام باعث شده تا بیماران ساعت ها در انتظار آنها باشند.

براساس این گزارش، بسیاری از مراجعه کنندگان از روستاهای دور دست به بیمارستان مراجعه می کنند که با عدم رسیدگی کادر پزشکی علاوه بر وضعیت جسمانی نامناسب هزینه های تردد آنها را افزایش می دهند.

به گفته یکی از شهروندان اهل بنگلان مملکت بلوچستان، بیماران اورژانس که با مشکل کلیوی دست و پنجه نرم می کنند با طولانی شدن پروسه آزمایش و کارهای درمانی در شرایط بسیار بدی قرار می گیرند.

شهرستان بنگلان مملکت بلوچستان دارای چندین آزمایشگاه است اما به دلیل تجهیزاتی که در آزمایشگاه بیمارستان وجود دارد بیشتر مورد استقابل بیماران قرار گرفته و همچنین پزشکان آزمایش سایر آزمایشگاه ها را قبول نمی کنند.