باد و باران ۵۳۰ میلیون تومان به شبکه توزیع برق شهرستان های راسک و سرباز خسارت زد.

به گزارش رصد بلوچستان، به دنبال طوفان باد و باران در شهرستان های #راسک و #سرباز، خسارت زیادی به شبکه های فرسوده توزیع برق وارد شده است.

محمد رئیسی مدیر امور برق شهرستان‌های راسک و سرباز گفته که باد و باران طی دو روز گذشته ۵۳۰ میلیون تومان به شبکه توزیع برق این دو شهرستان‌ خسارت زده است.

محمد رئیسی مدیر امور برق شهرستان‌های راسک و سرباز بلوچستان به برآورد میزان خسارات ناشی از باد و باران اشاره کرد و گفت: «بر اثر این اتفاق طبیعی ۴۷ اصله پایه تیر برق و سه کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف دچار خسارت شده است.»

وی افزوده است: «با تلاش هشت اکیپ عملیاتی با تجهیزات کامل در همان ساعات اولیه بحران، شبکه‌های آسیب دیده از طریق انجام مانور از خطوط مجاور برق‌دار شدند.»

مدیر توزیع برق شهرستان‌های راسک و سرباز خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بخش زیادی از شبکه‌های آسیب دیده اصلاح شده و شبکه توزیع برق این شهرستان‌ها در شرایط پایدار قرار دارد.»