سبزل سامگی یکی از خواننده های نامدار زبان بلوچی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۹ آبان ماه ۹۹، “سبزل سامگی” اهل ایالت بلوچستان شرقی و یکی از خواننده های نامدار و خوش آواز بلوچ، درگذشت.

سبزل سامگی به مدت ۵۰ سال به کار خوانندگی مشغول بوده و صدای خود را به گوش بلوچ های سرتاسر دنیا رسانده است.

اشعار «زهیروک» وی بیش از همه بر سر زبان های مردم بلوچ بوده و در برخی موارد اشعار شاد مربوط به جشن های عروسی نیز سروده است.

سبزل در ۲۷ اکتبر سال جاری نیز به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های شهر کراچی بستری بوده است.

نویسندگان بلوچ درگذشت وی را ضایعه ای بزرگ برای زبان و آهنگ های بلوچی دانسته اند.