یک شهروند بلوچ اهل روستای لافیک از توابع شهرستان بنگلان مملکت بلوچستان بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک جوان بلوچ از طریق حلق آویزکردن اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

هویت این شهروند “ولید بتو” فرزند بخشک شهمراد اهل روستای #لافیک از توابع شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان عنوان شده است.

خودکشی شهروندان بلوچ در ماه های اخیر افزایش یافته است. در آخرین مورد می‌توان به خودکشی یک کودک ۱۴ ساله به نام “طاها” پسر حاج عبدی در شهرستان #تفتان اشاره کرد.

لافیک روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان در غرب مکران است. این روستا در دهستان جاشک کهنه قرار دارد.