یک شهروند بلوچ در خیابان رجایی دزاپ خودکشی کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۳ آبان ماه ۹۹، یک شهروند بلوچ در خیابان رجایی شهر #دزاپ با بالا رفتن از تیربرق اقدام به خودکشی کرد.

این فرد که هویت او تاکنون بدست نیامده با بالا رفتن از تیربرق و دست زدن به کابل ها دچار برق گرفتگی شده و از بالای تیر به پایین سقوط کرده است.

جمهوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن مردم و وضعیت بد معیشتی افراد، آنها را وادار به خودکشی کرده است.

فعالین مدنی بلوچ در این مورد گفتند: “راه مقابله با مشکلات و جمهوری اسلامی، خودکشی نیست و برای احقاق حقوق و مطالبات باید در مقابل آن با حفظ امنیت ایستاد و مبارزه کرد؛ مهم ترین مبارزه، آگاهی رسانی و مبارزات مدنی با رعایت نکات ایمنی و امنیتی است.”