رای دادگاه آنکارای ترکیه که اخیرا صادر و به وکیل عبدالله بزرگزاده ابلاغ شده، قرار دادستانی و ارگان های امنیتی برای دیپورت عبدالله بزرگزاده را به طور کامل ابطال کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، عبدالله بزرگزاده که بخاطر تصمیم اداره مهاجرت آنکارای ترکیه بازداشت و قرار دیپورت برای او صادر شده بود پس از پیگیری قضایی ۶ ماهه در نهایت به نفع عبدالله بزرگزاده رای صادر شد.

رای صادره که پس از صدور به وکیل نامبرده ابلاغ شده، قرار دیپورت را به طور کامل لغو کرده و بخاطر نا موجه بودن دلایل اداره مهاجرت برای بازداشت عبدالله، مبلغ سه هزار لیر ترکیه اداره مهاجرت را به نفع عبدالله بزرگزاده جریمه کرده است.

عبدالله بزرگزاده در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ مصادف با ۲۲ خرداد ماه ۹۹ چند ماه پس از بازگشت مشکوک‌ یکی از همراهان وی به ایران به طور ناگهانی نیمه شب از منزل توسط نیروهای پلیس امنیت بدون ‌توجیه‌ قضایی بازداشت و روز ‌بعد برای دیپورت به ایران به مرکز بازداشت منتقل شد.

نامبرده با پیگیری های قضایی وکیل از زندان خارج و پس از ماه ها پیگیری در نهایت دادگاه آنکارا بازداشت عبدالله بزرگزاده را ناموجه دانسته و اداره مهاجرت را جریمه کرد و رای به ابطال دیپورت و پرداخت خسارت به عبدالله بزرگزاده کرد.