محمد مهدوی فر از جامعه اهل سنت و دیگر اقشار جامعه خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند.

به گزارش رصد بلوچستان، محمد مهدوی فر، فعال سیاسی، تخریب چی و غواص جنگ از جامعه اهل سنت بویژه مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی و اقشار دیگر جامعه خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند.

مهدوی فر در این مورد نوشته است: ”برادران و خواهران عزیزِ من در هیچ شهر و روستایی، تحت هیچ شرایطی، برای انتخابات شورای شهر نامزد نشوند.“

این فعال سیاسی در ادامه نوشته است: ”معلمان و دانشجویان و کارمندان از همکاری با فرمانداری‌ها برای اداره‌ی صندوق‌ها پرهیز کنند، حتی اگر این بار پاداشِ همکاری را چندین برابر افزایش دهند و شما به این پول نیاز مبرم داشته باشید.“

وی افزوده است: ”از سرور بزرگوارم، مولانا عبدالحمید تقاضا می‌کنم از نامزد شدنِ اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری سخنی به میان نیاورند و به خاطر منافع جمیع مسلمانان و به ویژه اهل سنت پیرامون موضوع انتخابات موضع سکوت اتخاذ کنند و از طریق شاگردان‌شان در میان اهل سنت در جلسات خصوصی به مردم ابلاغ کنند که موضع ایشان و دیگر علمای اهل سنت در این دوره از انتخابات، موضع تحریم است.“

محمد مهدوی فر در پایان با مورد خطاب قرار دادن امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است: ”مولانا عبدالحمید؛ من ارادت خودم را نسبت به حضرتعالی کتمان نمی‌کنم ولی مرگ یک بار، شیون یک بار.“