شاعر و هنرمند منوجانی در سن ۶۰ سالگی جان باخت.

به گزارش رصد بلوچستان، روز ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰، “مصطفی آزادی” شاعر و هنرمند منوجانی در سن ۶۰ جان خود را از دست داد.

مصطفی آزادی از شاعران مشهور #منوجان مملکت بلوچستان بود. شهرهای وی به زبان محلی و فارسی سروده شده است.

شهرهای این هنرمند در نشریات مختلف محلی و کتاب‌های شعر به چاپ رسیده‌اند.