اداره آب و فاضلاب سراوان با دریافت مبالغ میلیونی از شهروندان به آنها امتیاز کنتور می دهد.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم #سراوان به دلیل وضعیت بد اقتصادی و معیشت، برای دریافت امتیاز و نصب کنتور آب با توجه به مبلغ هنگفت آن به شدت در مضیقه قرار دارند.

اداره آب و فاضلاب سراوان با وجود دریافت مبلغ ۳ میلیون و دویست هزار تومان از شهروندان، حاضر به نصب آن هم نیست.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: “با وجود پرداخت مبلغ هنگفت برای امتیاز کنتور آب، این اداره حاضر به نصب آن نیست.”

این منبع افزود: “ماموران اداره آب و فاضلاب با حاضر شدن به محل نصب کنتور، با بهانه های مختلف و نبود امکانات از نصب آن سرباز می زنند که شهروندان مجبور به نصب آن با هزینه های خود هستند.”

وضعیت موجود توسط اداره آب و فاضلاب شهروندان بلوچ را به شدت در تنگنا قرار داده و آنها از عملکرد ارگان های مختلف جمهوری اسلامی ناراضی هستند.