پس از تخریب فنداسیون مصلای اهل سنت پهره، برنامه تخریب مسجد منبع العلوم کوه ون و مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ سرباز در دستور سپاه پاسداران بازوی بیت رهبری است.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۶ بهمن ماه ۹۹، طبق اعلام منابع موثق به گزارشگر رصد، مصطفی محامی نماینده علی خامنه ای در بلوچستان از یک ماه قبل برنامه تخریب مصلای پهره را داده بود و بامداد روز شنبه ۴ بهمن اجرا شد.

این منبع همچنین گفت: «برنامه تخریب مسجد در حال ساخت منبع العلوم کوه ون و مدرسه دینی انورالحرمین پشامگ نیز در دستور کار بیت رهبری قرار دارد.»

این موضوع در حالی عنوان شده که پیش از این دستور توقف ساخت و ساز این مسجد و مدرسه دینی توسط مصطفی محامی صادر شده که توسط ارگان های امنیتی از ادامه ساخت آنها جلوگیری شده است.

حافظ عبدالله ملازهی متولی مسجد منبع العلوم کوه ون سرباز پیش از این بارها نسبت به برنامه توقف و تخریب این مسجد هشدار داده است.

پس از تخریب فنداسیون مصلای اهل سنت #پهره به نظر میرسد این موضوع به عنوان برنامه مقدماتی حکومت برای تخریب و کنترل کلیه مساجد و مدارس دینی بلوچستان است.

دستگاه های امنیتی در حال بررسی میزان واکنش بلوچ ها نسبت به تخریب مصلای پهره هستند تا در صورت سکوت اقدامات بعدی را با چند ماه فاصله کلید بزنند.

همچنین در جلسه شورای تامین استان نسبت به احتمال واکنش بلوچ های در سپاه هشدار داده شده از این رو برنامه کنترل و محدود سازی نیروهای بلوچ طرح امنیت شوشتری در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است این برنامه ها در ادامه طرح موسوم به «سازماندهی مدارس دینی اهل سنت» است که با دستور علی خامنه ای انجام میشوند.