جمهوری اسلامی در راستای هویت زدایی و تقسیم استان، نام بلوچستان را از قبوض برق حذف کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و مقامات ولایی استان برای زمینه سازی تقسیم استان بار دیگر نام بلوچستان را از قبوض برق حذف کردند.

این اقدامی در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز در رسیدهای دولتی و قبوض نام بلوچستان را حذف کرده بودند.

فعالین مدنی بلوچ در این مورد گفتند: “سکوت مردم بلوچ باعث شده تا جمهوری اسلامی نام بلوچستان را حذف کند و برای تقسیم استان زمینه سازی کند.”

این فعالین افزودند: “تا زمانی که مردم بلوچ در این مورد واکنش نشان ندهند جمهوری اسلامی برای تقسیم استان تعلل نخواهد کرد چناچنه با سکوت و بی تفاوتی شهروندان، مصلای اهل سنت #پهره شبانه توسط نیروهای امنیتی تخریب شد.”

فعالین مدنی و سیاسی بلوچ از عموم مردم خواستند تا نسبت به این اقدامات واکنش نشان دهند و سکوت نکنند.