آبسنگ‌های مرجانی به‌ویژه شاخ گوزنی در دریای بلوچستان و خلیج چابهار که روزگاری وضعیت بهتری داشتند حدود ۹۰ درصد دچار سفیدشدگی شده‌اند.

به گزارش رصد بلوچستان، داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام این آمار گفته که افزایش دمای کره زمین، افزایش دمای خلیج‌ را به‌ دنبال دارد. این مسئله سبب سفیدشدگی آبسنگ‌های مرجانی شده و حتی حدود ۹۰ درصد آبسنگ‌های مرجانی به‌ویژه شاخ گوزنی دریای بلوچستان و خلیج چابهار که وضعیت بهتری داشتند، نیز دچار سفیدشدگی شدند.

مرجان‌ها به‌ دلیل نقشی که برای زادآوری و محل زیست آبزیان ایفا می‌کنند، به‌ عنوان یک اکوسیستم زنده حائز اهمیت بسیار هستند.

اگرچه گرمایش جهانی اصلی ‌ترین عامل نابودی مرجان‌ها است ولی واکنش مرجان‌ها به آلودگی‌های صنعتی و شهری، فعالیت‌های اکتشافی صنعت نفت، روش صید ترال، اسیدیته شدن دریا و کدورت آب نیز مرگ است. تغییر در هر کدام از این مولفه‌ها می‌تواند حیات را به زیستگاه‌های آبی برگرداند.

گفتنی است که کاهش گازهای گلخانه‌ای تعهد کشورها در کنوانسیون پاریس است اما می‌توان اثرات مخرب توسعه، آلودگی‌ها و صیادی غیر اصولی را کم کرد.

اقدام در این جهت، بیشتر نیازمند تدابیر مدیریتی سازمان‌هایی مثل شیلات و محیط زیست با مشارکت مردم است که در این بین سازمان شیلات و محیط زیست تاکنون اقدامی در دستور کار خود نداشتند.