اختصاصی رصد بلوچستان/ امروز ۶ اسفند ماه ۹۹، مردم شهر دزاپ در اعتراض به کشتار سوخت بران بلوچ در نقطه صفر مرزی توسط سپاه پاسداران و در حمایت از قیام مردم سراوان، دست به اعتصاب سراسری زدند.

بنابر اعلام منابع مطلع به گزارشگر رصد بلوچستان، اعتصاب مردم دزاپ در خیابان های مهمی چون خیام، گلستان، خرمشهر، امیرالمومنین آغاز شده و همچنین بازارهای بزرگ این شهر نیز اعتصاب کردند.

نیروهای یگان ویژه از ترس گسترش اعتراضات به استان های دیگر نیز کاسبکاران و مغازه داران را تهدید به بازگشایی مغازه ها کردند که با ممانعت شهروندان صورت گرفته است.

جمهوری اسلامی در حال تماشای پیامد کشتار سوخت بران بلوچ و کولبران کورد و دیگر ملت هایی است که توسط آن کشته و سرکوب شدند.

قرار است امروز ۶ اسفند ماه، مردم شهرهای دیگر در حمایت از مردم بلوچستان از ساعت ۱۸ به خیابان بیایند.