مقامات جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود، کمک های بین المللی برای احیای تالاب هامون را دستاورد نظام قلمداد می کند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، مقامات جمهوری اسلامی در حالی کمک های بین المللی برای احیای تالاب #هامون را از دستاوردهای جمهوری اسلامی اعلام می کنند که در سایه مدیریت آنها تالاب هامون و جازموریان در حال از بین رفتن است.

جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود باعث شده آب تالاب #هامون با سد سازی های دولت افغانستان قطع شود؛ این در حالیست که جمهوری اسلامی برای حق آبه آن هیچ اقدام دیپلماسی انجام نداده است.

همچنین تالاب #جازموریان با سد سازی های غیراصولی حکومت جمهوری اسلامی در کرمان در حال از بین رفتن است.

با این اوصاف مقامات جمهوری اسلامی کمک های بین المللی برای احیای تالاب های بلوچستان را با وقاحت تمام از دستاوردهای جمهوری اسلامی اعلام می کنند.

وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست بلوچستان گفته، «در شرایط تحریمی که شاهدش هستیم و نگاهی که دنیا به ایران دارد، توانستیم در سال گذشته ۱۱ میلیون یورو را از منابع صندوق توسعه عمران سازمان ملل برای تالاب هامون بگیریم که نشان از نگاه ویژه جوامع بین الملل به این تالاب است؛ این پول تخصیص پیدا کرد و در واقع بزرگترین کمک یک جامعه بین المللی بعد از انقلاب خمینی و یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در این خطه بوده است.»
 
این ادعای پورمردان واکنش تند صاحب نظران را به دنبال داشته است. یکی فعال مدنی در این مورد گفته، «اگر ناکارآمدی و توحش جمهوری اسلامی نمیبود، تالاب های بلوچستان یکی پس از دیگری از بین نمی رفت و خشک نمی شد؛ دستاورد جمهوری اسلامی فقر، فلاکت، بدبختی و بیچارگی است.»