سارقان سیم های برق در روستای کولو شهرستان سراوان توسط گروه پلیس سرمچار دستگیر شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، بامداد امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دو تن از سارقان که قصد سرقت سیم های برق در روستای #کولو شهرستان #سراوان را داشتند یکی از آنها توسط گروه «پلیس سرمچار» این روستا دستگیر شد.

گفته می شود این دو سارق در حین سرقت سیم ها توسط پلیس های سرمچار مشاهده شدند که یکی از آنها دستگیر شده و سارق دوم موفق به فرار شده است.

یکی از پلیس های سرمچار روستای کولو به گزارشگر رصد گفت: «دو ماه است که سارقان به روستا کولو وارد می شوند و اقدام به سرقت سیم های برق، گوسفندان، وسایل منزل و … می کنند.»

به گفته این پلیس سرمچار، قبل از تشکیل گروه پلیس های سرمچار در روستا گزارش سرقت را به نیروهای امنیتی دادیم اما اقدامی انجام ندادند، اما پس از آنکه امنیت روستا را به دست گرفتیم و خود اقدام کردیم، سرقت و ناامنی نسبت به گذشته کمتر شده است.»

هویت این سارق «خ-س-ن» فرزند مراد عنوان شده است.

مردم بلوچ به این باور رسیده اند که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی آن عامل ناامنی در بلوچستان هستند و در این راستا با تشکیل گروه های پلیس سرمچار میخواهند امنیت خود را به دستان خود بگیرند و آن را تامین کنند.