پلیس های سرمچار روستای کوشات شهرستان گنداوک، سارقان گوسفندان را دستگیر کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، دو نفر از سارقان که قصد سرقت گوسفندان در روستای #کوشات شهرستان #گنداوک را داشتند، توسط پلیس های سرمچار بلوچ دستگیر شدند.

این دو سارق پس از سرقت چندین گوسفند، با خودروی تویوتا در حال رفتن به شهر #گنداوک برای فروش آنها بودند که پلیس های سرمچار آنها را دستگیر کرده اند.

یکی از این دو سارق غیربومی بوده که با فرد بومی همدست شده و اقدام به سرقت گوسفندان کردند.

پس از فراخوان فعالین و کنشگران سیاسی بلوچ جهت تامین امنیت شهرهای بلوچستان، مردم بلوچ گروه های «پلیس سرمچار» برای تامین امنیت را تشکیل داده اند.

گروه های «پلیس سرمچار» پس از آن با فراخوان فعالین سیاسی بلوچ در حال شکل گیری هستند که نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی اراده ای در تامین امنیت شهرهای بلوچستان ندارند.