سارق کابل های فیبرنوری پشامگ توسط پلیس های سرمچار این منطقه دستگیر شد.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، سارق کابل های فیبرنوری منطقه #پشامگ شهرستان #راسک توسط گروه «پلیس سرمچار» دستگیر شد.

بنابر اعلام منابع مطلع، این سارق در حال قطع و بریدن کابل های فیبرنوری بوده که گروه «پلیس سرمچار» منطقه پشامگ وی را دستگیر کرده اند.

فعالان بلوچ در رابطه با فعالیت گروه های «پلیس سرمچار» گفته اند: “سارقان و مخلان امنیت که توسط #پلیس_سرمچار دستگیر می شوند، آنها را به نیروهای امنیتی تحویل ندهند بلکه خانواده آنها را مطلع اقدام از این قبیل افراد قرار بدهند.”

این گروه از پلیس های سرمچار پشامگ همچنین از دستگیر شدن دو سارق مسلح دام و احشام حدود سه ماه پیش در این منطقه خبر دادند که پس از دستگیر شدن و خلع سلاح، آنها را با گرفتن تعهد از خانواده تحویل داده اند.

جوانان بلوچ به دلیل عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت بلوچستان، در حال تشکیل گروه های پلیس سرمچار در مناطق مختلف هستند.