امروز ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، یک کودک بلوچ در دشتیاری با سقوط در هوتک جان باخت.

هویت این کودک «زکریا، پارس کلمتی» ۹ ساله، فرزند عبدالرسول اهل ریمدان بوده است.

منابع رصد خبر دادند: «زکریا به همراه چند کودک دیگر در حال بازی کردن بوده اند که به داخل هوتک سقوط کرده و غرق شده است.»

در تاریخ سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، یک کودک ۱۲ ساله به نام «سرفراز گرگیج» در ریمدان با سقوط در هوتک جان خود را از دست داد.

هوتک سامانه ای سنتی مشابه آب انبار یا مخزن آب رو باز است که از آن برای مهار، کنترل و بهره برداری از سیلاب استفاده می شود که در سایه ی بی تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی و عدم فنس کشی به استخری برای مرگ کودکان تبدیل شده است .