جمهوری اسلامی آردهای فاسد و خراب را که مخلوطی از خاک است در نانوایی های بنگلان مملکت بلوچستان توزیع کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، اهالی #بنگلان مملکت بلوچستان از مخلوط آرد نانوایی ها با خاک خبر دادند.

گفته می شود آرد نانوایی های بنگلان با خاک مخلوط شده و مردم این شهرستان از کیفیت نان نانوایی معترض و گلایه مند هستند.

براساس این گزارش، آرد نانوایی های بنگلان از شهرستان #رودان مملکت بلوچستان فرستاده می شود که کیفیتی ندارد و مخلوطی از خاک است.

با توجه به پیگیری های صورت گرفته مردم، اداره غله و صنعت و معدن استان پاسخگوی مطالبات نیست.

گفتنی است برای اولین بار اهالی روستای #زیگدف از توابع بخش #لیردف شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان که سهمیه آرد روستایی داشتند از مخلوط آرد با خاک خبر داده و معترض بودند.