امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی برخورد دو خودروی سوختبر در محور خاش به زاهدان یک سوختبر به نام «عبدالناصر شاهوزهی» فرزند شریف جان خود را از دست داده و یک سوخت‌بر دیگر زخمی شد.

از هویت سوخت‌بر زخمی اطلاعی در دست نیست.

نبود شغل مناسب و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی باعث شده تا جوانان بلوچ به کار سوختبری روی بیاوردند و سالیانه صدها سوختبر با تیر اندازی نیروهای نظامی یا تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.