مردم شهر راسک به دلیل انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها توسط شهرداری به شدت ناراضی هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، نبود نظارت و عدم توجه به حقوق شهروندان باعث شده شهرداری #راسک اقدامی برای جمع آوری زباله ها در دستور کار نداشته باشد.

عدم جمع آوری زباله ها در کوچه های شهر راسک فضایی زشت همراه با بوی بد و تعفن را به وجود آورده است.

همزمان با شیوع مجدد کرونا، احتمال آلوده بودن زباله ها به ویروس کرونا دور از انتظار نیست و این بر نگرانی شهروندان در شهر #راسک افزوده است.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: “شهر راسک با چندین هزار نفر جمعیت و نماینده مجلسی که از همین شهر هست اقدام و نظارتی در دستور کار ندارد.”

این منبع ضمن انتقاد از وعده های بدون سرانجام نمایندگان افزود: “پس از یک سال از به کرسی رسیدن نماینده این حوزه، تاکنون اقدامی برای رفع محرومیت ها انجام نشده و مردم از ابتدایی ترین نیازها بی بهره هستند.”