حبیب الله سربازی بلوچ با رهبران احزاب دمکرات کورد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی با رهبران احزاب کورد در موضوع اتحاد و همبستگی بیشتر دو ملت بلوچ و کرد دیدار و گفتگو کرد.

حبیب الله بلوچ در این دیدار ها که با رهبران حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان بود از تقارب و نزدیکی تاریخی و معاصر دو ملت بلوچ و کرد سخن گفته و بر ضرورت همکاری های دو و چند جانبه به همراه ملت های دیگر برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت ها تاکید کرده است.

گفتنی است تجارب بیش از ۷۰ ساله احزاب کوردستان در مقابله با سلطه های بیگانه شاه و شیخ در خور تامل است.

دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی گفته، دوستان و برادران کورد با روی باز و احترامی وسیع و عزمی قوی در مسیر مبارزه، از فعالیت های رو به رشد در بلوچستان استقبال کردند که شایسته تشکر ویژه و تقدیر فراوان است.